Wouwseweg 5

HALSTEREN
verkocht

Omschrijving

Op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie? Dan is dit pand voor u weggelegd!

Het pand bestaat uit 2 bedrijfsruimten met kantoor. Voor het kantoor zijn parkeerplaatsen gelegen.

Bedrijfsruimte
Het gehele pand is in drie delen gebouwd, waarvan 2 bedrijfsruimtes tegen elkaar aan zijn gebouwd. De 2e bedrijfsruimte is een op zichzelf staande ruimte welke tegen de overige ruimtes is aangebouwd. Door een inpandige deur is er wel gezorgd voor een makkelijke verbinding tussen de twee ruimtes. De bedrijfsruimtes zijn in een logische rechthoekige vorm gebouwd, wat het nodige overzicht creëert. Bedrijfsruimte 2 beschikt over een eigen toilet en kantoorruimte.

De kantoorruimtes
De huidige kantoorruimtes zijn verdeeld over twee verdiepingen. De twee verdiepingen gecombineerd komen uit op een oppervlakte van ca. 746 m² VVO. Binnen deze 746 m² valt een ruim opgezette entree met receptie. De effectieve kantoorruimte komt neer op 619 m² VVO. Beide verdiepingen beschikken over diverse toiletten. De kantoorruimte op de begane grond beschikt over een kantine met keuken. Op de eerste verdieping is een pantry met spoelbak aanwezig.

Het terrein
Het terrein beschikt over voldoende ruimte voor het laden/lossen en parkeren. Het voorste terrein zou, conform bestemmingsplan onder voorwaarden, worden omgebouwd tot woningen.

Oppervlakte
In totaal is de oppervalakte 4.419 m² vvo
-Bedrijfsruimte 1: 2.151 m² VVO
-Bedrijfsruimte 2: 1.450 m² VVO
-Kantoorruimte begane grond: 286 m² VVO
-Kantoorruimte 1e verdieping: 333 m² VVO
-Algemene ruimte/techniek: 198,5 m² VVO

Voorzieningen:
-Verwarming met elektra in kantoor
-Overheaddeuren
-Pantry
-Toiletten
-Receptie
-Meterkast geschikt voor zware aansluiting
-Op het terrein is een trafo aanwezig

Bereikbarheid
Het pand heeft een goede ligging, het centrum van Halsteren is op nog geen 5 minuten rijden Het centrum van Bergen op Zoom is binnen 10 minuten bereikt, en binnen 5 minuten rijden sta je op de A4. In de omgeving worden veel nieuw gebouwd, in de vorm van huizen en bedrijfsunits. Een gebied dat volop in ontwikkeling is!


Bestemming:
Onderstaande zijn de bestemmingsplannen. Echter zijn er de nodige wijzigingsregels en kan er het nodige veranderd en aangepast worden binnen de bestemming.
4.1.1 De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 zoals opgenomen in de bijlage van dit bestemmingsplan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten of bedrijfsactiviteiten behorende tot categorie 1 en 2, met dien verstande dat niet zijn toegestaan:
1. detailhandel;
2. geluidszoneringsplichtige inrichtingen
3. risicovolle inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
b.dienstverlening;
c.kantoren;
d.maatschappelijke voorzieningen;
e.ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning": een bedrijfswoning;
f.ter plaatse van de aanduiding "verkeer": tevens verkeer;
g.ter plaatse van 'supermarkt' is uitsluitend detailhandel in dagelijkse goederen toegestaan met een maximum brutovloeroppervlakte van 1.500 m2;
h.ter plaatse van 'detailhandel grootschalig (dhg)' is uitsluitend grootschalige detailhandel toegestaan met een maximum brutovloeroppervlakte van 2.000 m2;
i.bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen, groen en water.

Zie voor gedetailleerde informatie www.ruimtelijkeplannen.nl


Het voorste gedeelte van het perceel kan onder voorwaarden worden getransformeerd naar woningen:

15.2.6 Wijzigingsbevoegdheid wijzigingsgebied 6 (Wouwseweg 5)
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding "wijzigingsgebied 6" voor het perceel Wouwseweg 5 de bestemming te wijzigen in Wonen en Tuin indien de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd dan wel het gebruik tenminste 1 jaar is gestaakt, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. planwijziging is gericht op herstructurering en versterking van de ruimtelijk-functionele kwaliteit van de locatie;
2. de nieuwe hoofdgebouwen dienen te passen in het ruimtelijk functioneel patroon en mogen de aanwezige samenhang niet verstoren;
3. ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's moet in voldoende mate worden voorzien in relatie tot de bestemming en de ter plaatse aanwezige parkeercapaciteit;
4. vooraf dient inzicht te zijn verkregen in de milieuaspecten en gebleken moet zijn dat er geen belemmeringen voort komen uit deze milieuaspecten;
5. bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het verblijfskarakter van de omgeving;
6. indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in lid 2 van artikel 16.

Energielabel
Voor het pand geldt energielabel D en is geldig tot 2026.

Gebruik
Het pand zal door de huidige eigenaar leeg, schoon en ontruimd worden opgeleverd.

Oplevering
De oplevering is in overleg.

Verkoopprijs:
De vraagprijs is € 1.850.000 kosten koper

Bankgarantie/waarborgsom
10% van de koopsom

Omzetbelasting
n.v.t.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent verkoop van het pand. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Helmig Bedrijfsonroerendgoed geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.850.000,- k.k.
Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Type
Bedrijfsruimte
Nevenbestemming
kantoorruimte
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1994
Onderhoud binnen
redelijk
Onderhoud buiten
redelijk
Energielabel
D

Locatie

Ligging
overig

Bedrijfshal

Oppervlakte
3.800 m²
Perceelopp.
6.745 m²
In units vanaf
3.800 m²
Voorzieningen
Betonvloer, Krachtstroom, Overhead deuren, Pantry, Toilet

Kantoorruimte

Oppervlakte
619 m²
Verdiepingen
2
Voorzieningen
Airco

Terrein

Oppervlakte
2.326 m²

Parkeren

Niet overdekt
8

Foto's

Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5Wouwseweg 5

Plattegronden

Wouwseweg 5Wouwseweg 5

Kaart

Interesse?